Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. Dit moet uiterlijk twee weken voor de start van het nieuwe kwartaal gebeuren. Wanneer er niet tijdig wordt opgezegd, zal het volgende kwartaal volledig in rekening worden gebracht.

Opzegging kan uitsluitend via de mail kdowirdum@hotmail.com of schriftelijk bij de ledenadministratie (R. Broersma, George Emersonstrjitte 12, Wirdum) worden gedaan. De ledenadministratie verzendt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts deze bevestiging, door de ledenadministratie via e-mail verzonden, als bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.