Historie KDO Wirdum

Ruim 100 jaar sport, spel en bewegen!

In 1913 werd de sportvereniging KDO (Kracht Door Oefening) opgericht, eerst alleen met gymnastiek, later ook met andere sporten zoals volleybal, streetdance en Zumba. De vereniging bestaat dus al ruim een eeuw en dus ruim 100 jaar sport, spel en bewegen!

In het magazine 100 jaar KDO is het volgende over de oprichting te lezen: KDO wordt opgericht in een tijd dat sportverenigingen in raken in Nederland. Sport en andere vormen van lichaamsbeweging worden steeds meer gezien als een waardevolle (vrije) tijdsbesteding. Als iets dat het lichaam gezond houdt, maar ook als iets dat goed is voor de vorming van karakter en persoonlijkheid. Honderd jaar later geldt dat nog steeds. Op 7 juni 1913 wordt sportvereniging Kracht Door Oefening in het stations koffiehuis opgericht door het ’t Nut tot algemeen belang. Die stelt ook de middelen beschikbaar om toestellen te kopen. In geval van faillisement vervallen die aan ’t Nut, vermelden, de notulen van die tijd.

De vereniging bestaat in eerste instantie alleen uit heren, voor meisjes en vrouwen vindt men sporten ongepast, maar dat houdt gelukkig niet lang stand. In de beginjaren doet KDO mee aan turnmiddagen waarop veel aan atletiek en korfbal wordt gedaan. ’s Winters verzorgt KDO demonstraties die vaak worden gecombineerd met het op de planken brengen van een eenakter. In de jaren vijftig legt KDO zich ook toe op turnen en volleybal, en organiseert zij wandel- en fietstochten. De vereniging speelt door de jaren heen een belangrijke, bindende rol in het sociale leven van ons dorp.

Het volledige magazine -dat verschenen is ter ere van het 100-jarige bestaan- is hieronder te lezen.