Contributie

Contributie
Gymnastiek peuters € 31,50 per kwartaal
Gymnastiek/turnen € 42,00 per kwartaal
Springgroep € 37,00 per kwartaal
BodyFit € 42,00 per kwartaal
De contributie voor gym is inclusief clubkleding (niet van toepassing op peuter/kleutergym)

De contributie wordt eenmaal per kwartaal gefactureerd (voorafgaand aan het kwartaal), volgens onderstaand schema:

Overzicht factuurdataFactuur wordt verstuurd
Kwartaal 1: jan t/m maarteerste week jan
Kwartaal 2: april t/junieerste week april
Kwartaal 3: juli t/m septeerste week juli
Kwartaal 4: okt t/m deceerste week okt
De betalingstermijn is drie weken.

Grote Club Actie
De jeugdleden van de vereniging ontvangen jaarlijks 5 Grote Club Actie Loten. Dit is onderdeel van de contributie en wordt in de maand oktober gefactureerd. Als op deze loten prijzen vallen, dan is deze prijs voor u. U mag de loten vanzelfsprekend ook doorverkopen.

Contributie niet betaald
Wanneer een lid de contributie niet betaalt, dan ontvangt het lid per mail een herinnering. Wanneer een lid ook na de herinnering niet betaalt, dan zal het lid geschorst worden. Hiermee vervalt de betalingsverplichting niet. Het bestuur kan ook besluiten om het lidmaatschap te beëindigen wanneer een lid niet aan de contributieverplichting voldoet.

Minimaregelingen: Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds Friesland (jeugd t/m 17 jaar)
Voor sommige mensen is de contributie van een sportvereniging lastigop te brengen. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar, waarbij de kosten voor het lidmaatschap van KDO vergoed worden. Deze regeling is één jaar geldig. Voor ieder seizoen dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend uiterlijk vóór 1 september. Wilt u een beroep doen op een dergelijke regeling ? Kijk dan voor alle informatie op:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

https://www.samenvoorallekinderen.nl/